Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk


Verbeter je diagnostiek van verdachte huidafwijkingen met behulp van de dermatoscoop


Online basiscursus dermatoscopie

Verbeter je diagnostiek van verdachte huidafwijkingen met behulp van de dermatoscoop zodat je:

 • benigne afwijkingen beter leert herkennen
 • maligne huidafwijkingen sneller en in een vroeger stadium leert herkennen
 • je meer terechte en minder onnodige verwijzingen naar de dermatoloog gaat maken
 • je werkplezier toeneemt
 • de patiënttevredenheid toeneemt
 • kosten in de zorg bespaard worden

Aanschaf dermatoscoop


Het wordt aanbevolen om bij aanvang van de cursus een dermatoscoop aan te schaffen. Let erop dat deze hybride is, dat wil zeggen de mogelijkheid om te switchen tussen gepolariseerd licht en niet-gepolariseerd licht. Bij vragen aarzel niet om hierover contact op te nemen via info@dermatoscopie.nl.

Verder is het aan te raden om een dermatoscoop te kiezen waarbij de beelden makkelijk te digitaliseren zijn. Op deze manier kun je de beelden na afloop van het spreekuur rustig analyseren en feedback vragen aan collega's. Ook is dit handig voor de huiswerkopdrachten tijdens en na afloop van de cursus.

Voor meer informatie en advies : Welke dermatoscoop.pdf

Docent

Maartje Spit, MSc, MANP & Dermatoscopie specialist voor de 1ste lijn


Maartje werkt als verpleegkundig specialist in huisartspraktijk Schoone in Westerhoven met als speciale expertise dermatoscopie. Na het behalen van haar ‘Professional Diploma of Dermoscopy’ in Australië traint zij behandelaars in de eerste lijn in dermatoscopie.

Sinds 2017 geeft zij les op congressen, hogescholen, voor Stichting KOH in Eindhoven. Tevens verzorgt zij webinars, online en offline dermatoscopiecursussen voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistents in Nederland en in België.


Achtergrond

Er is een toename van huidkanker en steeds meer patiënten in de huisartsenpraktijk komen op het spreekuur met een verdachte huidafwijking. Steeds meer behandelaars schaffen een dermatoscoop aan om beter naar verdachte huidafwijkingen te kunnen kijken. Echter, adequate training in het gebruik ervan is essentieel. Ongetraind gebruik kan leiden tot minder goede diagnostiek en overbehandeling. In de huisartsenpraktijk zijn veel ogenschijnlijk verdachte huidafwijkingen waarmee de patiënt komt uiteindelijk niet verdacht. Het merendeel van de huidafwijkingen is namelijk benigne en de patiënt kan gerust gesteld worden. Op het blote oog is echter niet altijd duidelijk of het gaat om een verdachte huidafwijking waardoor patiënten soms onnodig behandeld worden of onnodig naar de dermatoloog verwezen worden. Er is dus winst te halen door betere herkenning van benigne huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk. Daarnaast is er winst te halen in het herkennen van maligne of pre-maligne huidafwijkingen zodat tijdig de juiste behandeling kan worden ingezet. De NHG richtlijn verdachte huidafwijkingen (2017) geeft hiervoor concrete handvatten. De dermatoscoop is net als de otoscoop en de stethoscoop een hulpmiddel in de diagnostiek en dit instrument wordt dan ook niet gezien als diagnosticum. De plaatsbepaling ervan in de consultvoering is dan ook erg belangrijk.


Over de cursus

Deze cursus leert behandelaars in de eerste lijn om betere diagnostiek te verrichten van verdachte huidafwijkingen met behulp van de dermatoscoop.

Het programma van deze cursus wordt volledig online aangeboden en bestaat uit 12 online modules, een inleiding, een afrondende toets en een evaluatie van de cursus. De verwachte cursusduur is 8 weken waarbij de gemiddelde studiebelasting ligt op gemiddeld 1,5 uur per week. De modules kunnen in eigen tijd en tempo gevolgd worden via een desktop, tablet of smartphone.

Er is geen fysieke bijeenkomst verbonden aan deze cursus. Om goede leerresultaten te behalen wordt tijdens en ná de cursus een sociaal en interactief forum (dermatoscopieplatform.nl) ter beschikking gesteld waar de verworven kennis direct toegepast kan worden in de praktijk. Zo vindt er niet alleen informatie overdracht plaats maar ook een concrete toepassing van de lesstof met interactie met collega's in de huisartsenpraktijk.

Je krijgt als cursist:

 • Onbeperkt toegang tot de cursus, ook na afloop ervan. Zo kun je de de theorie altijd blijven raadplegen.
 • Gedurende 1 jaar toegang tot het besloten forum zodat je kunt blijven oefenen met deze lastige materie.
 • Toegang tot de beeldenbank en reeds afgeronde casuïstiek
 • Toegang tot het laatste (wetenschappelijke) nieuws over dermato-oncologische onderwerpen.
 • Toegang tot deelname aan dagelijkse uitdagende casuïstiek besprekingen.
 • Gedurende 1 jaar deskundige begeleiding op het forum.
 • Een gratis online training teledermatoscopie waarbij je tips en handvatten krijgt voor het verrichten van een teledermatoscopische consultatie in de huisartsenpraktijk.
 • Toegang tot verdiepende webinars (zoals vaatpatronen en valkuilen bij dermatoscopie).
 • Maandelijkse nieuwsbrief met herkenbare casuïstiek
 • 20% korting op het boek bij de basiscursus

Leerdoelen

 • De cursist kan met behulp van de dermatoscoop differentiëren tussen pluis en niet-pluis.
 • De cursist kan veel voorkomende benigne en (pre) maligne huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk diagnosticeren met behulp van de dermatoscoop en de patroonanalyse volgens Kittler.
 • De cursist kan het juiste beleid inzetten bij verdachte huidafwijkingen conform de NHG Standaard verdachte huidafwijkingen.
 • De cursist weet na afloop van de cursus hoe zich verder te bekwamen.

De cursus is gericht op de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen. De behandeling van huidkanker zal hierbij zeer beperkt aan bod komen. De diagnostiek van verdachte huidafwijkingen op complexe locaties zoals de handpalmen en voetzolen, de nagels, mucosa en vlakke gepigmenteerde laesies van het gelaat valt buiten het bestek van deze basiscursus.


Doelgroep en accreditatie

Deze cursus is geschikt voor huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie voor deze cursus is verleend voor 10 punten door:

 • ABFE Accreditatie Bureau Format E-learning
 • ABAN cluster 1 (ABC1, huisartsen)
 • VSR (register van verpleegkundig specialisten)
 • NAPA (register van physician assistents)

Startdata en kosten

De kosten van deze cursus bedragen 399 euro.


Startdata 2020:

- 7 april 2020 (12 plaatsen beschikbaar)