Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk


Online basiscursus dermatoscopie

Deze cursus leert behandelaars in de eerste lijn om betere diagnostiek te verrichten van verdachte huidafwijkingen met behulp van de dermatoscoop.

Over de cursus

Er is een toename van huidkanker en steeds meer patiënten in de huisartsenpraktijk komen op het spreekuur met een verdachte huidafwijking. Steeds meer behandelaars schaffen een dermatoscoop aan om beter naar verdachte huidafwijkingen te kunnen kijken. Echter, adequate training in het gebruik ervan is essentieel. Ongetraind gebruik kan leiden tot minder goede diagnostiek en overbehandeling. In de huisartsenpraktijk zijn veel ogenschijnlijk verdachte huidafwijkingen waarmee de patiënt komt uiteindelijk niet verdacht. Het merendeel van de huidafwijkingen is namelijk benigne en de patiënt kan gerust gesteld worden. Op het blote oog is echter niet altijd duidelijk of het gaat om een verdachte huidafwijking waardoor patiënten soms onnodig behandeld worden of onnodig naar de dermatoloog verwezen worden. Er is dus winst te halen door betere herkenning van benigne huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk. Daarnaast is er winst te halen in het herkennen van maligne of pre-maligne huidafwijkingen zodat tijdig de juiste behandeling kan worden ingezet. De NHG richtlijn verdachte huidafwijkingen (2017) geeft hiervoor concrete handvatten. De dermatoscoop is net als de otoscoop en de stethoscoop een hulpmiddel in de diagnostiek en dit instrument wordt dan ook niet gezien als diagnosticum. De plaatsbepaling ervan in de consultvoering is dan ook erg belangrijk.

In de cursus leert de behandelaar in de eerste lijn om de dermatoscoop te gebruiken en op een goede manier in te zetten tijdens het spreekuur zodat:

• er betere diagnostiek verricht wordt

• benigne afwijkingen beter herkend worden

• maligne huidafwijkingen sneller en in een vroeger stadium herkend worden

• er meer terechte en minder onnodige verwijzingen naar de dermatoloog gemaakt worden

• het werkplezier toeneemt

• de patiënttevredenheid toeneemt

• kosten in de zorg bespaard wordenVoor wie

Deze cursus is geschikt voor huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten.


Accreditatie voor deze cursus is verleend voor 10 punten door:

 • ABFE Accreditatie Bureau Format E-learning
 • ABAN cluster 1 (ABC1, huisartsen)
 • VSR (register van verpleegkundig specialisten)
 • NAPA (register van physician assistents)

Door wie

Maartje Spit, MSc, M ANP

Dermatoscopie specialist voor de 1ste lijn


Leerdoelen

 • De cursist kan met behulp van de dermatoscoop differentiëren tussen pluis en niet-pluis.
 • De cursist kan veel voorkomende benigne en (pre) maligne huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk diagnosticeren met behulp van de dermatoscoop en de patroonanalyse volgens Kittler.
 • De cursist kan het juiste beleid inzetten bij verdachte huidafwijkingen conform de NHG Standaard verdachte huidafwijkingen.
 • De cursist weet na afloop van de cursus hoe zich verder te bekwamen.

De cursus is gericht op de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen. De behandeling van huidkanker zal hierbij zeer beperkt aan bod komen. De diagnostiek van verdachte huidafwijkingen op complexe locaties zoals de handpalmen en voetzolen, de nagels, mucosa en vlakke gepigmenteerde laesies van het gelaat valt buiten het bestek van deze basiscursus.


Meer informatie

Het programma van deze cursus wordt volledig online aangeboden en bestaat uit 12 online modules, een inleiding, een afrondende toets en een evaluatie van de cursus. De verwachte cursusduur is 8 weken waarbij de gemiddelde studiebelasting ligt op gemiddeld 1,5 uur per week. De modules kunnen in eigen tijd en tempo gevolgd worden via een desktop, tablet of smartphone.

Er is geen fysieke bijeenkomst verbonden aan deze cursus. Om goede leerresultaten te behalen wordt tijdens en ná de cursus een sociaal en interactief forum ter beschikking gesteld waar de verworven kennis direct toegepast kan worden in de praktijk. Zo vindt er niet alleen informatie overdracht plaats maar ook een concrete toepassing van de lesstof met interactie met collega's in de huisartsenpraktijk.

Je krijgt als cursist:

 • Onbeperkt toegang tot de cursus, ook na afloop ervan. Zo kun je de de theorie blijven raadplegen.
 • Gedurende 1 jaar toegang tot het besloten forum zodat je kunt blijven oefenen met deze lastige materie.
 • Toegang tot de beeldenbank en reeds afgeronde casuïstiek.
 • Toegang tot het laatste (wetenschappelijke) nieuws over dermato-oncologische onderwerpen.
 • Toegang tot deelname aan uitdagende casuïstiek besprekingen.
 • Gedurende 1 jaar deskundige begeleiding op het forum.
 • Een gratis online training teledermatoscopie waarbij je tips en handvatten krijgt voor het verrichten van een teledermatoscopische consultatie in de huisartsenpraktijk.


Startdata 2019 / 2020

- 29 oktober 2019 (VOL)

- 21 januari 2020 (22 plaatsen beschikbaar)

Aanschaf dermatoscoop


Het wordt aanbevolen om bij aanvang van de cursus een dermatoscoop aan te schaffen. Let erop dat deze hybride is, dat wil zeggen de mogelijkheid om te switchen tussen gepolariseerd licht en niet-gepolariseerd licht. Bij vragen aarzel niet om hierover contact op te nemen via info@dermatoscopie.nl.

Verder is het aan te raden om een dermatoscoop te kiezen waarbij de beelden makkelijk te digitaliseren zijn. Op deze manier kun je de beelden na afloop van het spreekuur rustig analyseren en feedback vragen aan collega's. Ook is dit handig voor de huiswerkopdrachten tijdens en na afloop van de cursus.

Voor meer informatie en advies : Welke dermatoscoop.pdf

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen 399 euro. Na aanmelding ontvangt de cursist een bevestiging van deelname per email < 2 werkdagen. Pas na ontvangst van de betaling is deelname zeker. Op de startdatum van de cursus krijg je toegang tot de inhoud van de cursus via per email en word je wekelijks geïnformeerd over het programma onderdeel voor desbetreffende week.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kan aangemeld worden voor deze cursus. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt voor de datum van inschrijving wordt een plek op de wachtlijst aangeboden voor de eerst volgende startdatum.

Algemene voorwaarden cursus

Inschrijven en betalen

U kunt zich alleen inschrijven via de website www.dermatoscopie.nl Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.


Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u < 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uiterlijk tien werkdagen voor de nascholing ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname en nadere informatie. Op de startdatum van de cursus krijgt u toegang tot de inhoud van de cursus. Hierover wordt u per email geïnformeerd. Als de cursus van uw keuze vol is dan ontvangt u hierover bericht en wordt u een plaats aangeboden voor de volgende startdatum. Dit gebeurt op volgorde van ontvangst.


Annuleren
U kunt uw inschrijving alleen annuleren door een e-mail te sturen naar info@dermatoscopie.nl . Vergeet niet uw naam, de naam en datum van de nascholing en uw bankrekeningnummer (met de naam van de begunstigde) te vermelden.

U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat u binnen twee weken kosteloos een cursus kunt annuleren.

Na 14 dagen worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze worden bepaald an de hand van de datum van de nascholing:

· meer dan zes weken voor aanvang van de nascholing: € 35,- administratiekosten

· bij zes tot drie weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 50% van de kosten

· korter dan drie weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 100% van de kosten


De annuleringsdatum is de dag waarop uw e-mail ontvangen is. De annuleringskosten worden verrekend met het bedrag dat u al betaald heeft.

Iemand anders (HA, VS of PA) kan uw plaats innemen als u verhinderd bent. Laat dit per e-mail (info@dermatoscopie.nl ) uiterlijk drie werkdagen van tevoren weten.


Als er vanuit de organiserende partij een reden is waarom de nascholing niet kan door gaan dan kan de cursus verschoven worden naar een andere datum en/of tijdstip. Als de nieuwe datum en/of tijdstip u niet schikt kunt u in dit geval de nascholing kosteloos annuleren. U krijgt dan het volledig betaalde bedrag terug. Als de nascholing geannuleerd wordt krijgt u uiteraard uw geld terug.


Gedragscode geneesmiddelen reclame
Spico e-ducatie houdt zich aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame.


Wijziging van de nascholingsvoorwaarden
Veranderingen in deze nascholingsvoorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding bekend gemaakt op deze website of u ontvangt hierover een e-mail.


Son en Breugel, 15 mei 2019